CNG


 

پاورقی

گاز طبیعی فشرده ، یکی از مناسب ترین و در دسترس ترین جانشین های بنزین به شمار می آید.
از این رو احداث جایگاه های سوخت CNG سهم به سزایی در کاهش آلودگی هوا و هزینه های سوخت دارد.
گروه مهندسی والاد با توجه به استاندارد های روز دنیا و مطالعات فنی و مهندسی در زمینه احداث این مرکز پروژه های جایگاه سوخت CNG در شهرهای مهاباد ، ارومیه و خوی را با موفقیت به پایان رسانده است.